model : Sakiko Tokunaga
hair & make up : Shizuka Satake